top of page

služby

Zemní práce jakéhokoliv druhu, od úpravy terénu přes výkopy základů, až po rozsáhlé terénní úpravy, rekultivace, zpěvňování podloží, hutnění ploch, hloubení, skrývky ornice, demolice, odstraňování staveb a další...

Nákladní autodoprava, sklápeče, přeprava zeminy, suti, písku, štěrku, recyklátů, jednorázová i pravidelná přeprava materiálu.

Přeprava stavebních strojů, nadrozměrných nákladů a těžkých břemen.

Potřebujete jednu z našich služeb?
bottom of page