top of page

pohledávky

Upozorňujeme na tyto společnosti a osoby, které nesplnily svoje závazky. Dlužné částky jsou nevymahatelné, většina společností je v konkurzu nebo v likvidaci. Bohužel někteří jednatelé těchto společností zakládají nové firmy.Varujeme všechny, ať v žádném případě neuzavírají obchody s těmito společnostmi a jednateli.

Potřebujete jednu z našich služeb?
bottom of page